Mai mult decat imobiliare!
Termen Tehnic:

Recepţia construcţiei

La terminarea lucrărilor, executantul este obligat să organizeze recepţia lucrărilor cu beneficiarul construcţiei în două faze.

Recepţia provizorie - când se verifică respectarea prevederilor proiectului de execuţie, se constată neconcordanţele, se evaluează influenţa acestora asupra comportării construcţiei în timp şi se prescriu măsurile de intervenţie necesare pentru înlăturarea deficienţelor.


Recepţia finală - la un an după recepţia provizorie, când se verifică realizarea măsurilor de remediere prescrise la recepţia provizorie, se constată eficienţa acestora şi se dă un verdict: fie “apt pentru exploatare”, fie “inapt pentru exploatare”.

In acest ultim caz se procedează la o nouă înţelegere cu beneficiarul pentru efectuarea remedierilor, fie se apelează la justiţie.


Proiectantul este obligat sa participe la recepţia construcţiei, în cazul în care este solicitat de beneficiar sau executant, precum şi să completeze proiectul de execuţie cu toate modificările intervenite pe parcursul execuţiei, după care îl predă beneficiarului în vederea încorporării în partea tehnică a construcţiei.

Recepţia construcţiilor se face prin proces verbal de recepţie, pe baza proiectului tehnic (P.T.) având documentaţia P.A.C. avizată, întocmit de către o comisie formată din: reprezentantul Inspectoratului de Stat in Construcţii (I.S.C.); reprezentantul autorizatorului (primărie) printr-un membru al compartimentului Disciplină în Construcţii; reprezentantul proiectantului, prin arhitect şi inginerul proiectant al structurii de rezistenţă; reprezentantul beneficiarului prin dirigintele de şantier.

Cu această ocazie proiectantul dă o declaraţie de conformitate prin care se atestă că imobilul supus recepţiei este conform proiectului.

Recepţia construcţiei se poate face numai dacă imobilul este realizat cel puţin la faza “roşu” - având închiderile exterioare (pereţi, ferestre, uşi) şi acoperişul executate.

  Mai ai completari ?
Trimite-ne definitia ta:


Numele tau:
Email-ul tau:
Telefon:

Apartamente Berceni

Apartamente Oltenitei

Apartamente Titan