Mai mult decat imobiliare!
Ai cautat:

TAG :

termen tehnic

1 | 2 | 3 | 4 |

» Sale and lease back

Contractele imobiliare de tip sale & lease back presupun vanzarea unui imobil, pentru ca, in baza unui contract de leasing pe termen lung, vanzatorul sa isi pastreze dreptul de folosire a bunului, in schimbul unei chirii.
Actualizat: Apr 2009

» Sistemul informaţional al cadastrului

Organizarea de baze de date grafice si alfanumerice de evidenţa tehnică, economică şi juridică referitoare la corpurile de proprietate şi la proprietarii acestora. Reprezintă un caz particular de Sistem Informaţional Geografic ...
Actualizat: Oct 2008

» Suprafaţă construită desfăşurată

Este suma suprafeţelor utile ale încăperilor, logiilor, balcoanelor, precum şi a cotei-părţi din suprafeţele parţilor comune ale clădirilor (spalătorii, uscătorii, casa scării, inclusiv anexele pentru colectarea, ...
Actualizat: Oct 2008

» Suprafaţă totală teren

Se defineşte ca suprafaţă de teren care include suprafaţa pe care se realizează construcţia, precum şi suprafaţa de teren liber.
Actualizat: Oct 2008

» Suprafaţă utilă

Este suma tuturor suprafeţelor încăperilor, fara a lua in considerare grosimea peretilor. Cuprinde: camera de zi, dormitoare, băi, WC, duş, bucătărie, spaţii de depozitare si de circulaţie din interiorul locuintei. Nu se ...
Actualizat: Oct 2008

» Teren agricol

Se referă la un teren folosit pentru cultivarea unor culturi. Din categoria terenurilor cu destinaţie agricolă fac parte: terenurile arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, păşunile, fâneţele, serele, ...
Actualizat: Oct 2008

» Teren in extravilan

Parte din unitatea administrativ-teritorială cuprinsă în afara intravilanului, delimitată cadastral potrivit legii.
Actualizat: Oct 2008

» Teren in intravilan

Partea din unitatea administrativ-teritorială, legal delimitată, destinată construirii şi habitaţiei. Teritoriul determinat prin Planul Urbanistic General (PUG), care cuprinde ansamblul terenurilor cu şi fără construcţii, ce ...
Actualizat: Oct 2008

» Terenurile cu destinaţie forestieră

Din categoria terenurilor cu destinaţie forestieră fac parte: terenurile împădurite sau cele care servesc nevoilor de cultură, producţie ori administraţie silvică, terenurile destinate împăduririlor şi cele ...
Actualizat: Nov 2008

» Termen nou

Certificatul de performanţă energetică este un document tehnic care atestă performanţa energetică a unei clădiri şi cuprinde valori de referinţă, care permit consumatorilor să compare şi să evalueze performanţa energetică. ...
Actualizat: Nov 2009
  Esti multumit de rezultate ?
Trimite-ne mai multe detalii despre ceea ce cauti:


Numele tau:
Email-ul tau:
Telefon:

Apartamente Berceni

Apartamente Oltenitei

Apartamente Titan