Mai mult decat imobiliare!
Termen Tehnic:

Autorizaţie de construcţie (P.A.C.)

Este actul de autoritate al administraţiei publice locale - primăriei, pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de legea referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si funcţionarea construcţiilor şi în baza căruia se pot executa lucrări de construcţie.


Termenul de valabilitate stabilit pentru autorizaţia de construire este de 12 luni de la eliberare, cu un drept de prelungire 12 luni, specificat in autorizaţie. În interiorul acestui interval solicitantul este obligat să înceapă lucrările autorizate.

Durata executării lucrărilor se stabileşte de către emitentul autorizaţiei de construire, pe baza datelor înscrise în cerere - respectiv în anexa la aceasta - conform prevederilor proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C.

In funcţie de interesul public şi de gradul de complexitate al lucrărilor, emitentul autorizaţiei de construire poate reduce durata executării lucrărilor faţă de cea solicitată prin documentaţie, cu consultarea investitorului/beneficiarului, managerului de proiect, proiectantului sau consultantului, după caz.

In cazul schimbării investitorului pe parcursul executării lucrărilor, valabilitatea autorizaţiei de construire se menţine, cu condiţia respectării in continuare a prevederilor acesteia, precum şi a transcrierii actelor care conferă dreptul de construire (titlul asupra imobilului) pe numele noului investitor. Celelalte acte - autorizaţia de construire, avizele, acordurile, precum şi documentaţiile care au stat la baza eliberării autorizaţiei aparţin de drept noului investitor (proprietar) prin efectul transcrierii titlului asupra imobilului.

Taguri: lucrărilor
  Mai ai completari ?
Trimite-ne definitia ta:


Numele tau:
Email-ul tau:
Telefon:
Cele mai citite
ZONE IMOBILIARE
 
 
 
 
 
 

Apartamente Berceni

Apartamente Oltenitei

Apartamente Titan

Apartamente sector 4, Berceni

Apartamente noi de vanzare

Instalatori Pitesti

Reparatii masini de spalat vase Bucuresti

Reparatii masini de spalat rufe Bucuresti

Reparatii aer conditionat LG Bucuresti

Reparatii aer conditionat Bucuresti - Ilfov