Mai mult decat imobiliare!
Oras:

BragadiruLOCALIZARE

6961-bragadiru_central.jpgSituat în imediata vecinătatea Municipiului Bucureşti, oraşul Bragadiru este o localitate cu o puternică dezvoltare social - economică şi care se individualizează de celelalte localităţi prin : apropierea de capitală , existenţa unor exploatări importante de ţiţei şi prezenţa unor unităţi economice de tradiţie . Bragadiru este  situat la sud-vest faţă de Bucureşti, la  kilometrul opt pe Şoseaua Bucureşti-Alexandria.
Oraşul Bragadiru aparţine administrativ de judeţul Ilfov şi se întinde pe o suprafaţa de 2.179ha. ( 539ha în intravilan , 1640ha în extravilan )

Oraşul este traversat de trei drumuri importante: DN 6, DJ 100A şi DJ 401A.

ISTORIC

12 decembrie 1830 este prima dată a atestării documentare a actualului nume ca şi aşezare (moşia Bragadiru ), iar 26 mai 1825 prima atestare ca şi nume propriu ( Ion şi Niţu , feciorii Bragadirului ). Cel mai probabil, denumirea vine de la numele moşierului Dumitru Marinescu Bragadiru, care a deţinut prima fabrică de alcool rafinat din ţară. Priceputul întreprinzător a investit şi într-o fabrică de bere, Fulgerul Bragadiru, devenind astfel primul promotor al industriei uşoare din România.

Prin Decretul Domnesc nr.394 din 31 martie 1864 s-a instituit comuna ca unitate administrativă , alcătuită din satele : Bragadiru , Bulgaru şi Cornetu -Glogoveanu

TURISM

Ca obiective turistice trebuie menţionate parcul de agrement al comunei Bragadiru şi situl arheologic cu vestigii de pe vremea dacilor situate pe Valea Sabărului.
Pe ambele maluri ale râului Şabăr, există vestigii ale aşezărilor din epoca neolitică , a bronzului, geto -dacică, de formare a poporului român şi din feudalism . De asemeni pe malul nordic al râului Ciorogarla, la est de localitate sunt aşezări din epoca neolitică, geto-dacică .

ADMINISTRAŢIE ŞI ECONOMIE

6958-administratia_fiscala.jpgDupă tabloul impropietaririi de la 1864 , comuna Bragadiru-Bulgaru , cuprindea 134 de case , numărul populaţiei din 1905 fiind de 1541 din care satul Bragadiru avea 1144 locuitori .

Faţă de recensământul din 1992 numărul populaţiei a crescut de la 6.978locuitori la 8.200 locuitori în 2002 şi la peste 10.000 de locuitori astăzi.

Această creştere se explică prin strămutarea forţată a locuitorilor satelor Buda şi Ordoreanu care au fost desfiinţate ca urmare a lucrărilor efectuate pe râul Argeş , precum şi numărului mare de locuinţe care au fost construite în cartierele Ghidiceni , Prelungirea  Ghencea , Mihai Eminescu şi 1877 .

Industria extractivă şi industria prelucrătoare sunt activităţi specifice zonei. Cât despre principalele activităţi economice, acestea sunt comerţul, construcţiile şi agricultura.

Oraşul Bragadiru a beneficiat de o industrie puternică încă din anul 1882 cand a fost construită Fabrica de Spirt Bragadiru care din 1898 exportă în ţări ca : Italia , Turcia Germania, Egipt sau Bulgaria .

Astăzi în localitate funcţionează numeroase societăţi de interes naţional cum ar fi : SC CORINA GEALAN , SC AMVIC , SC MODUL DESIGN , SC SUN INDUSTRIES , SC EXALCO etc. , care asigură un profil ocupaţional al populaţiei active ca al unei aşezări cu profil industrial şi de servicii .

Oraşul dispune de o rezervă deosebit de valoroasă - zăcăminte de petrol şi gaze de sondă ce sunt valorificate în exploatările din Sos. Clinceni - astfel localitatea este traversată de conducte magistrale .

SECTORUL TERTIALDeţine o pondere deosebită - după 1990 pe teritoriul oraşului au apărut o serie de obiective care au contribuit la dezvoltarea acestui sector din care amintim : Biroul de Notariat Public, Agenţia Banc Post, înfiinţarea unui nucleu al Direcţiei Finanţelor Publice jud. Ilfov, precum şi un Birou al Poliţiei care cuprinde toate serviciile (buletine, permise etc.) şi deserveşte atât Bragadiru cât şi localităţile din jur.

DOTARI EDILITARE


6962-cartierul_mihai_eminescu.jpgNumărul locuinţelor existente pe teritoriul oraşului Bragadiru este de 2600 totalizând o suprafaţa de 433ha reprezentând curţi-construcţii.

În mare parte locuinţele sunt individuale şi structurate pe o reţea de drumuri bine conturată.
Regimul de înălţime este de parter şi parter + mansardă, în partea nordică a oraşului existând un microcartier cu vile, parter + etaj pentru câte patru familii.

O mare parte a populaţiei locuieşte în blocurile situate în centrul oraşului, de-a lungul şoselei Bucureşti -Alexandria.
Populaţia oraşului care locuieşte în blocuri şi vile este organizată într-un număr de 19 asociaţii de proprietari.

Prin aplicarea legii 18/1991 vechii proprietari au revenit la terenurile lor, existând tendinţa de refacere a vetrei satului şi de înfiinţare a unei noi zone de locuire în nordul oraşului : Ghidiceni, Prelungire Ghencea, cartierul Mihai Eminescu şi 1877, de la intrarea dinspre Bucureşti.


UTILITATI


Reţeaua hidrografică a oraşului este constituită din cele două râuri care o străbat: Şabăr şi Ciorogarla. Lungimea reţelei de distribuţie a apei este de 7km . asemănătoare ca lungime cu reţeaua de canalizare ( 7,2 km.) pentru apa menajeră şi pluviala.

În oraş există două staţii de epurare, una pe malul stâng al râului Şabăr, cealaltă pe malul râului Ciorogarla .

Reţeaua de gaze naturale în lungime de 17 km. care deservea gospodăriile populaţiei în prezent a fost extinsa astăzi şi în cartierele 1877 şi Mihai Eminescu .

Serviciile de telecomunicaţii şi poştă sunt asigurate printr-o unitate poştală şi o centrală telefonică digitală ultramoderna care este în continuă extindere .

Alimentarea cu energie electrică se face din Sistemul Energetic Naţional, prin intermediul unei reţele de medie tensiune în lungime de 18 km. Partea vestică a teritoriului administrativ a oraşului este străbătută de la nord la sud de reţele de transport de înaltă tensiune.

Transporturile sunt asigurate de căile rutiere şi feroviare. Lungimea totală a drumurilor publice este de 161km. şi include căile de interes naţional, judeţean şi local. Principalele artere de circulaţie sunt DN6 Bucureşti-Alexandria şi sos. Centurii. În perspectivă se preconizează realizarea la nordul oraşului a unei autostrăzi Bucureşti-Craiova, care va decongestiona traficul pe DN6 şi conform planurilor periurbane ale capitalei, oraşul Bragadiru va fi străbătut prin partea vestică de traseul autostrăzii Centură Sud a Bucureştiului .


PROIECTE IMOBILIARE ÎN ZONĂ

Autorităţile locale sunt decise să facă din Bragadiru un loc atractiv pentru potenţialii investitori, aşa că şi-au stabilit priorităţile. Este vorba despre reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare existente în Bragadiru, construcţia unei staţii de epurare - program PHARE, extinderea reţelei electrice, extinderea reţelei de gaze şi modernizare drumurilor.

Ansamblurile rezidenţiale şi-au făcut şi ele apariţia în Bragadiru. Cele mai importante sunt Mihai Eminescu, Independenţei 1877 şi Ghidigeni.


Sectiune sustinuta de : General Service 2000,
  Mai ai completari ?
Trimite-ne definitia ta:


Numele tau:
Email-ul tau:
Telefon:
Galerii Foto Bragadiru
vezi toate galeriile »  
Cele mai citite
ZONE IMOBILIARE
 
 
 
 
 
 

Apartamente Berceni

Apartamente Oltenitei

Apartamente Titan

Apartamente sector 4, Berceni

Apartamente noi de vanzare

Instalatori Pitesti

Reparatii masini de spalat vase Bucuresti

Reparatii masini de spalat rufe Bucuresti

Reparatii aer conditionat LG Bucuresti

Reparatii aer conditionat Bucuresti - Ilfov