Mai mult decat imobiliare!
Ai cautat:

TAG :

termen tehnic

1 | 2 | 3 | 4 |

» PAD - Proiectul pentru Autorizaţia de Demolare

Autorizaţia de demolare este actul de autoritate al administraţiei publice locale, pe baza căruia se permite desfiinţarea integrală sau parţială a unui imobil, în vederea re-construirii şi re-proiectării unei construcţii ...
Actualizat: Oct 2008

» Pădure

Conform Codului Silvic, sunt considerate PĂDURI şi sunt cuprinse în fondul forestier naţional, terenurile acoperite cu vegetaţie forestieră cu o suprafaţă mai mare de 0,25 ha.
Actualizat: Nov 2008

» Parcelă

Suprafaţă de teren situată intr-o unitate administrativ-teritorială pe un amplasament bine stabilit, având o singură categorie de folosinţă şi aparţinând unui proprietar sau mai multor proprietari, în indiviziune ...
Actualizat: Oct 2008

» POT – Procentul de ocupare al terenului

Procentul de Ocupare al Terenului (POT) exprimă raportul dintre suprafaţa construită la sol (SC) şi suprafaţa terenului considerat (S), înmulţit cu 100 (exemplu: POT = 25%, ceea ce înseamnă că se poate construi pe un ...
Actualizat: Oct 2008

» Publicitate Imobiliară

Sistem de înscriere în documente publice a corpurilor de proprietate împreună cu drepturile imobiliare pe care le au proprietarii şi posesorii asupra lor. Publicitatea imobiliară se realizează prin cartea funciară ...
Actualizat: Oct 2008

» PUD – Plan Urbanistic de Detaliu

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) este acela care stabileşte normele la nivelul unui subteritoriu, unei străzi, unei pieţe sau a unui grup de terenuri, fiind documentul care specifică parametrii în care se poate realiza o ...
Actualizat: Oct 2008

» PUG – Plan Urbanistic General

Planul Urbanistic General (PUG) este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor. Mai exact, PUG-ul constituie cadrul legal pentru realizarea programelor şi acţiunilor de ...
Actualizat: Oct 2008

» PUZ - Planul Urbanistic Zonal

Este un proiect care are caracter de reglementare specifică detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate funcţiunile: locuire, servicii, producţie, circulaţie, spaţii verzi, instituţii publice, ...
Actualizat: Oct 2008

» Rent to buy

Este programul care iti ofera posibilitatea de a personaliza modalitatea de plata, avand optiunea de a plati sau nu un avans. Timp de 2 ani poti achita o suma cu titlu de chirie care sa reprezinte 1% din costul intregului apartament pe ...
Actualizat: Apr 2009

» RI - Regim de înălţime

Regimul de înălţime (RI) este direct proporţional cu distanţa fată de construcţiile alăturate. Detaliile legate de regimul de înălţime sunt cuprinse în Proiectul de Autorizare a Construcţiei (PAC). Distanţa ...
Actualizat: Oct 2008
  Esti multumit de rezultate ?
Trimite-ne mai multe detalii despre ceea ce cauti:


Numele tau:
Email-ul tau:
Telefon:

Apartamente Berceni

Apartamente Oltenitei

Apartamente Titan