Mai mult decat imobiliare!
Termen Tehnic:

Cadastre de specialitate

Subsisteme de evident şi inventariere sistematică din punct de vedere tehnic şi economic a bunurilor imobile, specifice unor domenii de activitate, cu scopul administrării lor raţionale. Dintre acestea se disting:

- cadastrul agricol - evidenţa şi inventarierea sistematică a terenurilor agricole pe categorii şi subcategorii de folosinţă, specificând natura solului, panta, pretabilitatea la anumite culturi, clasă de calitate, venitul net, etc.;

- cadastrul forestier - evidenţa şi inventarierea sistematică a fondului forestier naţional şi a amenajamentelor silvice, specificând suprafaţa, esenţa lemnoasă, vârstă, consistenţa masei

- cadastrul căilor ferate - evidenţa şi inventarierea terenurilor, construcţiilor, instalaţiilor şi stării reţelei feroviare;

- cadastrul drumurilor - evidenţa şi inventarierea terenurilor, construcţiilor, instalaţiilor şi stării reţelei de drumuri;

- cadastrul porturilor - evidenţa şi inventarierea sistematică a terenurilor, construcţiilor, instalaţiilor, căilor de transport, reţelelor subterane şi supraterane, platformelor tehnologice etc., care deservesc unităţile portuare; 

- cadastrul aeroporturilor - evidenţa şi inventarierea sistematică a terenurilor, construcţiilor, instalaţiilor, căilor de transport, reţelelor subterane şi supraterane, etc., care deservesc aeroporturile;

- cadastrul apelor - evidenţa şi inventarierea apelor, a terenurilor acoperite de ape şi stuf precum şi a instalaţiilor care le deservesc, organizate pe bazine hidrografice, specificând suprafaţa, calitatea, folosinţa, instalaţiile de transport şi exploatare, de protecţie şi ameliorare a calităţii,

- cadastrul fondului imobiliar - evidenţa şi inventarierea corpurilor de proprietate din localităţi, specificând, pentru construcţii, folosinţă, materialele de construcţie, structură, regimul de înălţime, fundaţia, suprafaţa, dotările, starea;

- cadastrul reţelelor edilitare (apă, canalizare, termoficare, gaz, electrice, telefonice) - evidenţa şi inventarierea reţelelor edilitare şi a instalaţiilor care le deservesc, specificând amplasamentele, traseele, dimensiunile, materialele de construcţie, parametrii tehnici, starea.


Sectiune sustinuta de : cadastru.go.ro,
  Mai ai completari ?
Trimite-ne definitia ta:


Numele tau:
Email-ul tau:
Telefon:

Apartamente Berceni

Apartamente Oltenitei

Apartamente Titan

Apartamente noi de vanzare