Mai mult decat imobiliare!
Termen Tehnic:

Cadastru general

Sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economic şi juridic prin care se realizează identificarea, înregistrarea, reprezentarea pe planuri cadastrale a tuturor corpurilor de proprietate, indiferent de destinaţie şi de proprietar, de pe întreg teritoriul ţării.

Entităţile de bază ale acestui sistem sunt parcela, construcţia şi proprietarul.

In conformitate cu Legea nr. 7 din 13/03/1996, prin sistemul de cadastru general se realizează:


a) identificarea, înregistrarea şi descrierea, în documentele cadastrale, a terenurilor şi a celorlalte bunuri imobile prin natura lor, măsurarea şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;
b) asamblarea şi integrarea datelor furnizate de cadastrele de specialitate;
c) identificarea şi înregistrarea tuturor proprietarilor şi a altor deţinători legali de terenuri şi de alte bunuri imobile, în vederea asigurării publicităţii şi opozabilităţii drepturilor acestora faţă de terţi;
d) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corectă a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor.

 

Completari

Caracteristicile cadastrului:

• Cadastrul are un caracter obiectiv - pentru că exprimă întotdeauna realitatea din teren, care este independenţa de voinţa omului sau de natură societăţii

• Cadastrul are un caracter unitar - pentru că se execută după instrucţiuni şi norme unice şi foloseşte un limbaj unic

• Cadastrul are un caracter istoric - pentru că ţine seama de legitatiile sociale, mai ales prin caracterul proprietăţii, care diferenţiază o societate de alta

• Cadastrul are un caracter dinamic - pentru că reflectă realitatea naturală în continuă transformare, ceea ce impune necesitatea unei întreţineri permanente

• Cadastrul are un caracter general - pentru că satisface cerinţele de bază pentru toate sectoarele economiei naţionale

• Cadastrul are un caracter obligatoriu pe tot cuprinsul ţării şi pentru toate instituţiile care folosesc bunurile imobile

Scopul lucrărilor de cadastru:

Lucrările de cadastru urmăresc rezolvarea următoarelor probleme:

• Crearea unei baze juste pentru stabilirea impozitului pe terenuri şi construcţii

• Aprecierea reală a activităţii economice, a agenţilor de stat sau privaţi

• Cunoaşterea fondului imobiliar edilitar

• Obţinerea de date reale asupra stării diverselor lucrări publice

• Cunoaşterea terenurilor destinate diferitelor sectoare ale economiei naţionale (Ape, Fonduri forestiere, etc)

• Coordonarea şi planificarea diferenţiata a producţiei agricole

• Cunoaşterea, amenajarea şi exploatarea naţională a paduriilor

• Protecţia mediului înconjurător

Importanţa lucrărilor de cadastru


Importanţa cadastrului constă în faptul că acesta furnizează date reale privitoare la bunurile imobile (poziţie, mărime, folosinţă, proprietar), necesare în toate ramurile economiei naţionale. În acelaşi timp, cadastrul este, pentru economia de piaţă, un instrument deosebit de important, pentru că furnizează documentele care dau siguranţă tranzacţiilor care au loc pe piaţă bunurilor imobile.

De asemenea, importanţa lucrărilor de cadastru este de prim ordin pentru întocmirea sistemelor informaţionale ale teritoriului, capabilă să furnizeze rapid date reale tuturor organismelor de gestionare şi planificare a bunurilor imobile din diverse sectoare ale economiei naţionale.

Aspectele lucrărilor de cadastru


• Aspectul cantitativ al lucrărilor de cadastru se referă la determinarea prin măsurători a poziţiei, configuraţiei şi mărimii suprafeţelor de terenuri pe categorii de folosinţă şi pe proprietari precum şi la determinarea construcţiilor, în funcţie de mărimea suprafeţei de teren pe care acestea ssunt amplasate, de numarul de nivele, si de proprietarii lor. Aspectul cantitativ se realizeaza prin funcţia tehnică a cadastrului.
• Aspectul calitativ al cadastrului se realizează prin cunoasterea potenţialului productiv al terenurilor precum si a carecteristicilor calitative ale constructiilor.
Pentru terenuri aspectul calitativ al lucrarilor de cadastru se referă la bonitarea cadastrală a solurilor dupa gradul de fertilitate, a categoriilor de folosintă dupa caracteristicile lor productive, a studiului privind degradarea terenurilor si a imbunataţirilor funciare (irigatii, indiguiri, desecari, combaterea eroziunii solului, etc).
Pentru construcţii aspectul calitativ al cadastrului se realizează prin bonitarea construcţiilor, cartarea clădiriilor dupa materiale de constructie, dotarea cu instalaţii, gradul de confort, gradul de uzură al clădiriilor, dotarilor, etc.
• Aspectul juridic al lucrarilor de cadastru se referă la proprietari si regimul juridic al construcţiilor cu diferite destinatii si folosinţe, la proprietari si dreptul de proprietate funciară si la situatia juridică a fondului funciar.


Sectiune sustinuta de : Cristian Gheorghe,
  Mai ai completari ?
Trimite-ne definitia ta:


Numele tau:
Email-ul tau:
Telefon:
Galerii Foto Cadastru g..
vezi toate galeriile »  
Cele mai citite
ZONE IMOBILIARE
 
 
 
 
 
 

Apartamente Berceni

Apartamente Oltenitei

Apartamente Titan

Apartamente sector 4, Berceni

Apartamente noi de vanzare

Instalatori Pitesti

Reparatii masini de spalat vase Bucuresti

Reparatii masini de spalat rufe Bucuresti

Reparatii aer conditionat LG Bucuresti

Reparatii aer conditionat Bucuresti - Ilfov